Σύνδεσμοι, περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων μερών

Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών και/ή οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα το οποίο κατεβάζεται ή λαμβάνεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και προσφέρεται μέσω των ιστοσελίδων τρίτων μερών, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του χρήστη ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή του/της ή απώλεια δεδομένων του/της που ενδέχεται να προκύψει από τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

Ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση υλικού που λαμβάνεται από τις ιστοσελίδες αυτές και συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εναπόκειται στον ίδιο τον χρήστη να επαληθεύσει την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνάφεια του περιεχομένου προς τον σκοπό του, και να εξασφαλίσει τις κατάλληλες άδειες χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες της κάθε ιστοσελίδας.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα παρέχονται “ως έχουν” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή εξυπακουόμενη. Αυτοί οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών παρέχονται μόνο ως διευκόλυνση και για σκοπούς πληροφόρησης. Το Mediazone του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στους συνδέσμους αυτούς θα είναι χωρίς διακοπές ή σφάλματα, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν, ή ότι οι ιστοσελίδες είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Το Mediazone του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης των συνδέσμων όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία τους ή διαφορετικά. Η παράθεση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί έγκριση ή επικύρωση από το Mediazone του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Οι Πολιτικές Απορρήτου και οι Όροι και Προϋποθέσεις αυτών των τρίτων ιστοσελίδων ενδέχεται να διαφέρουν από του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τις Πολιτικές Απορρήτου και τους Όρους και Προϋποθέσεις των εν λόγω ιστοσελίδων για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους περί απορρήτου, καθώς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των δεδομένων που υποβάλλονται ή συλλέγονται από τις ιστοσελίδες των εν λόγω τρίτων μερών.